Đại hội đồng cổ đông

/Đại hội đồng cổ đông
/Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2019. Vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-09-21T17:04:46+07:0021/09/2020|

Công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, vui lòng click [...]

2020-09-10T09:35:18+07:0010/09/2020|

Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xổ số miền bắc thứ 3 tuần trướcTổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành, chi tiết vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-09-03T15:21:03+07:0003/09/2020|

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, chi tiết vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-09-03T15:19:37+07:0003/09/2020|

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông, Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Cổ đông. Tổng Công ty trân trọng thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng [...]

2020-08-30T15:26:43+07:0029/08/2020|

Xem thêm