Quan hệ cổ đông

/Quan hệ cổ đông
/Quan hệ cổ đông

CBTT đăng ký giao dịch của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Mã chứng khoán: VTP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: [...]

2020-11-26T07:20:28+07:0026/11/2020|

TB kết quả đấu giá bán cổ phần của VTP do Tập đoàn Viettel sở hữu

Ngày đấu giá:     11/11/2020 Tên tổ chức sở hữu cổ phần:       Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:    Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel [...]

2020-11-12T07:55:30+07:0011/11/2020|

TB kết quả đăng ký mua cổ phần VTP do Tập đoàn Viettel sở hữu

Xổ số miền bắc thứ 3 tuần trướcTổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – [...]

2020-11-07T11:20:09+07:0007/11/2020|

CBTT ký hợp đồng quản lý vận hành kênh SME với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin ký kết hợp đồng quản lý vận hành kênh SME với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Vui [...]

2020-11-02T17:41:22+07:0002/11/2020|

Công bố thông tin đấu giá cổ phần VTP do Tập đoàn Viettel sở hữu

 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI THÔNG THƯỜNG CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty [...]

2020-10-30T21:27:42+07:0015/10/2020|

Xem thêm