HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BRANDNAEM TRÊN WEBSITE VIETTELPOST.VN

Tại phiên bản website Viettelpost.vn mới nhất, Viettel Post đã chính thức đưa vào ứng dụng dịch vụ SMS Brandname – dịch vụ gửi tin nhắn thông báo tình trạng đơn hàng, cho phép khách hàng đăng ký dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng của mình thông qua hệ thống của Viettel Post. Hệ thống sẽ thông qua số điện thoại bạn đã đăng ký thương hiệu, gửi tin nhắn thông báo hành trình đơn hàng cho người nhận. Cùng xem các bước hướng dẫn chi tiết để ứng dụng ngay nhé!

Đăng ký dịch vụ: 

Nhập các trường thông tin đăng ký tin nhắn thương hiệu. Mặc định số điện thoại và email đăng ký tài khoản Viettel Post

Gói dịch vụ mặc định 3 tin nhắn/ đơn hàng. Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cho người nhận khi đơn hàng ở các trạng thái: Đơn hàng được tạo thành công, Đơn hàng được gửi đến bưu cục giao, Đơn hàng được phân công cho bưu tá giao

Thêm mới tên thương hiệu:

Tại mục Tin nhắn thương hiệu, chọn Thêm mới

Nhập tên thương hiệu muốn đăng ký, sau đó chọn Đăng ký. Sau khi đăng ký tên thương hiệu sẽ ở trạng thái chờ duyệt

Số điện thoại, email, CMT sẽ mặc định là số của tài khoản đăng ký đang dùng Viettel Post. Người dùng có thể cài đặt mặc định tên thương hiệu gửi tin nhắn

 

Hủy dịch vụ:

Để hủy dịch vụ, chọn Hủy dịch vụ

Chọn lý do hủy dịch vụ và nhấn Xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mã OTP xác nhận hủy qua Email/Mocha. Nhập mã OTP để hủy thành công.