Hướng dẫn sử dụng tính năng Lưu kho nhiều lần trên website Viettelpost.vn

Tại phiên bản website Viettelpost.vn, tính năng Lưu kho nhiều lần sẽ giúp khách hàng thao tác lưu kho với nhiều đơn hàng, từ đó tăng sự chủ động, thuận lợi trong việc quản lý hàng hóa hơn. Ngoài ra Viettel Post cũng cải tiến để các nhãn in A5, A6, A7 hiển thị đầy đủ các thông tin đơn hàng. Cùng xem hướng dẫn chi tiết các bước thức hiện được mô phỏng dưới đây nhé!

1. Lưu kho nhiều lần: Cho phép lưu kho nhiều đơn hàng tại các trạng thái: Đang giao, Chờ xử lý, Phát tiếp;…

  • Tích chọn những đơn hàng muốn lưu kho, sau đó chọn button “Lưu kho”

 

  • Chọn ngày kết thúc lưu kho. Cước phí lưu kho được tính bằng tổng cước phí lưu kho của các đơn đã chọn

 

 2. Bổ sung thông tin trên các nhãn in: Viettel Post sẽ thiết lập nhằm đảm bảo các thông tin trên đơn hàng được hiển thị đầy đủ và chính xác nhất trên các nhãn in A5, A6 và A7

  • Mẫu A5:

  • Mẫu A6: